Oznaczenia szyb w oknach – o czym informują i jak je odczytywać?

Oznaczenia Szyb W Oknach

Oznaczenia szyb w oknach – o czym informują i jak je odczytywać?

Zakup okna do domu, a co się z tym wiąże wybór odpowiedniego pakietu szybowego to duże wyzwanie dla laika. Dzięki nowoczesnym technologiom na rynku dostępne są najróżniejsze rodzaje szyb, które powinny być dobierane stosownie do potrzeb, lokalizacji i warunków technicznych budynku. Obecnie w oknach stosuje się szyby zespolone, tworzące w zależności od ilości szyb składowych komory międzyszybowe. Mogą one zawierać różne rodzaje szkła i powłok o specjalnych właściwościach, które mają wpływ na parametry całego okna. Informują

Oznaczenia szyb w oknach – jak producent je zapisuje i dlaczego warto je sprawdzić?

Oznaczenia szyb w oknach dostarczają wielu informacji o pakiecie szybowym i właściwościach szyb w zespoleniu. Producenci zapisują je najczęściej w formie kodu, który może zawierać nie tylko dane o samych szybach, ale też datę produkcji, czy fragmenty nazwy produktu. Każdy producent stosuje najczęściej swoje oznaczenia, co utrudnia odczytywanie takiego kodu laikowi. Pociechą może być to, że taki zapis robi się według pewnych przyjętych zasad, które obowiązują wszystkich. Dotyczy to zamieszczania danych technicznych w formie ciągów, gdzie w opisach różnych producentów można rozpoznać podobne zapisy dotyczące budowy szyby zespolonej, czy grubości szyb składowych. Poniżej przedstawione zostaną oznaczenia szyb okiennych stosowanych przez producenta stolarki okiennej i drzwiowej EUROCOLOR. Pozwolą one przybliżyć sposób odczytywania zakodowanych danych, które mogą zainteresować nabywcę okien. Warto umieć je interpretować, aby zyskać pewność, że produkt, który się wybierze, będzie tym, który zaspokoi potrzeby i będzie pasował do usytuowania mieszkania, czy stanu budynku. Zanim jednak przystąpi się do odczytywania oznaczeń szyb w oknach, warto dowiedzieć się, jakie okno będzie najbardziej odpowiednie w danej sytuacji. Nie zawsze bowiem to z najlepszymi parametrami okazuje się najkorzystniejszym wyborem. Warto porozmawiać o tym z pracownikiem salonu, przedstawić swoje oczekiwania i zasięgnąć porady.

Oznaczenia szyb w oknach zapisane w formie ciągów

Zapisywane w formie ciągów liczbowych oznaczenia szyb w oknach informują o tym, jak zbudowany jest pakiet szybowy, z ilu szyb się składa, jaką posiadają one grubość i jaką szerokość ma dzieląca je ramka dystansowa. O tym mówią same podawane w ciągach liczby. Oprócz nich podaje się jeszcze często symbole oznaczone literami, które zawierają informację o tym, jakiego rodzaju szyby posiada dane okno. Najlepiej zobrazują to przykłady:

 • oznaczenia szyb okiennych przedstawiające budowę
  Gdyby oznaczyć tylko ilość szyb, ich grubość i szerokość ramki dystansowej przykładowy zapis mógłby wyglądać tak: 04/18/04/18/04. Taki zapis informuje o tym, że okno posiada 3 szyby o grubości 4 mm, rozdzielone ramkami dystansowymi o szerokości 18 mm. Najczęściej jednak producent podaje także w takim ciągu informacje na temat rodzaju zastosowanych szyb.
 • oznaczenia szyb w oknach mówiące o budowie i rodzaju szkła
  Tak oznaczone okna zawierają nie tylko cyfry, ale i litery będące symbolami użytego do budowy okna szkła. Przykładem może być zapis: FNE04/CH18/F04/CH18/FNE04. Jak widać, podany wyżej ciąg liczbowy został wzbogacony o dodatkowe informacje odnośnie rodzaju użytego do produkcji okna szkła. Czytany od lewej strony zapis określa najpierw szybę zewnętrzną, następnie środkową, a na końcu wewnętrzną. Obrazuje on przekrój pakietu szybowego z uwzględnieniem zastosowanego szkła. Aby lepiej zrozumieć całość, warto poznać symbole poszczególnych rodzajów szkła o różnych właściwościach, których używa się do produkcji.

Oznaczenia szyb w oknach – jakie symbole określają typy szyb składowych szkła zespolonego?

W zależności od rodzaju użytego szkła i jego właściwości wyróżnia się następujące oznaczenia szyb w oknach, będące częścią składową szyby w zespoleniu:

 • FNE04
  Oznacza szybę o grubości 4 mm z powłoką thermofloat, czyli ciepłochronną, wyprodukowaną ze szkła niskoemisyjnego. Jest ona wzbogacona o niewidoczną dla oka powłokę wykonaną z tlenków metali szlachetnych i odbija do wnętrza ciepło. Umieszczona jest wewnątrz pakietu. Nie ma więc obawy, że może się uszkodzić przy czyszczeniu okna.
 • F04ONE
  Szyba o grubości 4 mm z powłoką ONE wyróżnia się ciemniejszym odcieniem i podwyższonymi parametrami w stosunku do Thermofloat kosztem przepuszczalności światła.
 • F04
  Oznacza zwykłe szkło Float bez dodatkowej powłoki.
 • 33.1 (2B2)
  Tego typu oznaczenia szyb w oknach mówią, że zastosowano w nich bezpieczną szybę laminowaną, składającą się z dwóch tafli szkła o grubości 3 mm każda, połączonych w środku warstwą folii PVB, która zwykle ma około 0,4 mm, co daje grubość szkła około 6,4 mm.
 • 44.2 (P2A)
  Określa szybę o zwiększonej odporności na rozbicie i włamanie. Składa się z dwóch warstw szkła o grubości 4 mm każda przedzielonych dwiema warstwami folii PVB. Szyba taka testowana jest za pomocą stalowej kuli o masie ponad 4 kg, która spada na nią trzykrotnie z wysokości 3 metrów. Oznaczenia szyb okiennych w zakresie odporności mogą występować w przedziałach P1A do P5A.
 • 44.1SC
  Oznacza szybę dźwiękochłonną. Skrót SC pochodzi z języka angielskiego „Sound Control”. Szyba taka tłumi dźwięki dochodzące z zewnątrz w stopniu większym niż tradycyjna dzięki specjalnej folii.
 • 70S04
  Takie oznaczenia szyb w oknach posiadają szyby selektywne, czyli przeciwsłoneczne, które redukują dopływ energii słonecznej do wnętrza, nie ograniczając przy tym docierania do pomieszczenia światła. Dzięki nim latem mieszkania nie przegrzewają się nadmiernie.
 • F04MAT
  Oznacza zastosowanie w oknie szyby matowej.

  To tylko przykładowe oznaczenia szyb w oknach. W oparciu o nie łatwiej można zinterpretować podane dane zapisane w ciągach. Na podstawie powyższego przykładu oznaczenia, zapisanego jako FNE04/CH18/F04/CH18/FNE04 można stwierdzić, że jest to szyba zespolona składająca się z trzech szyb, z czego dwie - zewnętrzna i wewnętrzna posiadają powłokę Thermofloat, a szyba środkowa wykonana została ze zwykłego szkła bez powłoki. Szyby przedzielają ramki Chromatech o szerokości 18 mm.

Jakie oznaczenia szyb okiennych można znaleźć w specyfikacji okna?

Od budowy pakietu okiennego, grubości ramek dystansowych, grubości i rodzaju szyb składowych zależą ważne współczynniki mówiące o właściwościach okna. Najważniejsze oznaczenia szyb w oknach podawane w specyfikacji to:

 • izolacyjność termiczna szyby, określana jako Ug
  Takie oznaczenia szyb okiennych jak współczynnik przenikania ciepła przez szybę Ug, podawany często w specyfikacji pozwala zorientować się odnośnie przenikania ciepła przez całe okno. Ma on bowiem bezpośredni wpływ na Uw, czyli izolacyjność termiczną całego okna, co dla inwestora ma znaczenie kluczowe. Im obie wartości są niższe, tym lepiej okno zatrzymuje ciepło. Szyby są dobrymi izolatorami, a najwięcej ciepła ucieka przez ramę. Z tego względu Uf, czyli współczynnik przenikania ciepła przez ramę okienną jest zawsze wyższy i również ma wpływ na Uw całego okna. Jeśli więc chce się osiągnąć jak najniższą wartość Uw, warto zwrócić uwagę na Ug samego pakietu szybowego, ponieważ przy wyśrubowanych normach nowych budynków Uw okna nie może być większe niż 0,9 W/m2K, a taką wartość tego współczynnika da się osiągnąć tylko jeśli Ug szyby będzie nie wyższe niż 0,5 do 0,6 W/m2K. Tak niską wartość Ug zapewnią jedynie grube szyby zespolone z ciepłymi szerokimi ramkami dystansowymi i szkłem o dużej powierzchni. Im większa szyba, tym łatwiej uzyskać niską wartość współczynnika Uw.
 • izolacyjność akustyczna Rw
  Od izolacyjności akustycznej okna zależy komfort mieszkańców danego domu. Im współczynnik Rw jest wyższy, tym okno zatrzymuje więcej hałasu. Na jego wartość mają wpływ różne czynniki, między innymi rodzaj szyb składowych i ich grubości. Większą izolacyjność akustyczną można uzyskać poprzez zastosowanie szkła laminowanego z folią PVB. Dobrze na nią wpływa również zróżnicowanie grubości szyb składowych. Norma okienna przewiduje dwa sposoby wyznaczania Rw:
  - obliczeniowy (tabela dla Rw do 38 dB),
  - badawczy (powyżej 38 dB).
  Dla standardowych okien PVC umowną granicą jest 48 dB. Im większe okno, tym wartość tego współczynnika maleje, czyli słabnie nawet do 3 dB w przypadku zastosowania tej samej szyby. Standardowe okno ma 32-34 dB. Jeśli okno uzyska powyżej 40 dB, ograniczenie hałasu jest już bardzo odczuwalne.
 • współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g
  Podawany jest w procentach i informuje o tym jak bardzo nagrzeje się pomieszczenie pod wpływem działania słońca. Dla szyb dwukomorowych standard to 50 %. Jeśli współczynnik ten jest wyższy, będzie to znaczyło, że latem nasłonecznione okno będzie mocno nagrzewało wnętrze. Jeśli natomiast jest niższy, w domu będzie chłodniej.
 • współczynnik przenikania światła TL
  To oznaczenie szyb okiennych również podawane jest w procentach i mówi, ile światła dotrze do wnętrza. Im jest wyższy, tym bardziej przezroczysta jest szyba i więcej światła słonecznego wnika do pomieszczenia. W tym wypadku standardem dla szyb dwukomorowych jest 70%. Nowoczesne szyby można dobierać stosownie do warunków panujących w mieszkaniu. W oknach usytuowanych od strony południowej optymalnym rozwiązaniem są szyby z wysokim TL i niskim g. Takie właściwości posiadają szyby selektywne.
  To najważniejsze oznaczenia szyb w oknach, które warto znać.

  Oznaczenia szyb okiennych zawierają wszystkie podstawowe informacje o właściwościach, jakimi cechują się szyby. Należy jednak pamiętać, że przed zamówieniem okien najważniejsze jest jak najdokładniejsze określenie swoich potrzeb. Pracownik salonu na podstawie informacji od klienta jest w stanie spośród kilkuset typów szyb dobrać rozwiązanie uwzględniające jego potrzeby i posiadające odpowiednie parametry. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że szyba jest istotnym składnikiem ceny okna i rozwiązania skrojone na miarę mogą być dosyć kosztowne. Jednak komfort użytkowania i zadowolenie są tego warte.

Czytaj także

Zabezpieczenie okna przed włamaniem – na jakie warto postawić? Czytaj więcej

Porady

Zabezpieczenie okna przed włamaniem – na jakie warto postawić? Czytaj więcej

Czy warto wybrać okna narożne ze słupkiem? Czytaj więcej

Porady

Czy warto wybrać okna narożne ze słupkiem? Czytaj więcej

Chcesz wycenić bądź skonsultować projekt?

Chcesz wycenić bądź skonsultować projekt?

Skontaktuj się z nami, a nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania

Darmowa konsultacja
ok

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych. *

*Pola wymagane